EN / SVE / BIH

Šta je sad ovo?

Ove stranice sam napisao kao prvo da zbog svoga posla dokumentujem postavljanje nekih sistema, a objavljujem ih javno u nadi da će još nekome pomoći

Nisam izmislio ništa novo ali sam sve napisano ovdje provjerio više puta i znam da funkcioniše kako treba i u produkciji.

Kriteriji

Osnovni kriteriji za sve instalacije su bili:

  • Kod dostupan pod GPL licencom.
  • Aktivan razvoj.
  • Dobra dokumentovanost.
  • Stabilnost.
  • Ekonomičnost.
  • Funkcionalnost, posebno sa obzirom na različitost uređaja koje koristimo danas.

Svrha

Digitalno opremanje obrazovnih ustanova i kompanija ograničenih ekonomskih i tehničkih stredstava. Sistemi su podobni i za sve koji misle na svoju privatnost i ne žele koristiti usluge drugih kompanija za svoju komunikaciju i pohranjivanje dokumenata.

Kako čitati ove stranice?

Iz razloga što koristim Linux, u mome slučaju isključivo Debian, (naknadno ću obrazložiti moj izbor) sve komande će biti pisane na način:

$ sudo df -h

Komentare komandi pišem ovako:

# komentar

Home